Układ na paliwo stałe

Układ na paliwo stałe
Z pewnością większość z was samodzielną instalację ogrzewania centralnego bardzo silnie łączy z kotłem węglowym. To właśnie on długimi latami stanowił podstawę systemu dostarczania ciepła do domów na terenie całego kraju.

Tak duży sukces rozwiązania był podyktowany przede wszystkim jego prostotą. Nie bez znaczenia pozostał fakt, że w Polsce pod dostatkiem jest węgla. W związku z tym nie było większych problemów z dostępem do paliwa.
Piec węglowy jest metalowym urządzeniem, w którym odbywa się spalanie paliwa. Aby ułatwić obsługę posiada ono drzwiczki. Dzięki nim nie tylko można zainicjować proces spalania, ale także dorzucić węgla. Kolejnym ważnym elementem jest zbiornik z wodą. Ten umieszcza się zaraz nad paleniskiem. Dzięki niemu udaje się zamienić energię uzyskaną podczas spalania na ciepło. Co więcej, zbiornik umożliwia również magazynowanie wytworzonego ciepła. Oczywiście integralnym elementem kotła węglowego jest także system wentylacji. Podłącza się go do komina i w ten sposób z łatwością można wyprowadzić spaliny na zewnątrz domu. Ponieważ piec taki nie jest mały i potrafi nagrzać się do sporej temperatury, należy umieścić go w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. Uwzględnienie kotłowni w planach sprawi, że z łatwością uda się dostosować resztę schematu instalacji.
Kotły węglowe są urządzeniami niezwykle prostymi. Dlatego ciężko jest zawrzeć w ich budowie jakieś elementy automatyki. Najczęściej stosowane systemy są równie nieskomplikowane. Z uwagi na taką sytuację urządzenie wymaga nie tylko ciągłej obsługi, ale również stałego nadzoru. Dla ludzi aktywnych zawodowo może się to okazać dosyć problematyczne. Dzięki prostocie udaje się jednak uzyskać także jedną, zasadniczą zaletę. Mianowicie piece węglowe praktycznie bez większych problemów można przystosować do spalania nowoczesnych materiałów niewęglowych. W ten sposób udaje się zmniejszyć emisję spalin do atmosfery oraz rośnie efektywność systemu.
Bardzo często sporym problemem w przypadku kotłów węglowych okazuje się magazynowanie paliwa. Węgiel jest nie tylko materiałem niezwykle obszernym, ale również wymagającym suchego środowiska. W związku z tym najczęściej przeznacza się na niego wybrane pomieszczenie w domu. Każdorazowa dostawa paliwa wiąże się jednak z masą czarnego pyłu.